A következő összefoglaló a legfontosabb és leggyakoribb dokumentumokat tartalmazza! Bármi egyéb kérdés esetén forduljatok a DJB tagjaihoz vagy látogassatok el a heti kettő fogadóóra egyikére. (Szerda 11:00 – 13:25; Péntek 11:30 – 13:15)

Pályázási időszak:

 2019. február 18. 16:00 – 2019. március 1. 20:00

NAV Igazolás: 2017-es még elfogadott mivel adóévváltás majd csak idén május 31-én lesz.

Kereseti Igazolás: Novembertől januárig tartó időintervallumot fedje le. Vállalkozónál csak NAV Jövedelemigazolás szükséges.

Nagycsaládos státusz esetén: Családi pótlékról szóló dokumentumot az adott összegekről kötelező csatolni. Minden 16. életévét betöltött testvér esetén szükséges csatolni a NAV Jövedelemigazolást az iskolalátogatási/jogviszonyigazolás mellett.

Önkormányzati igazolás: 3 hónapnál nem lehet régebbi, listázva tartalmazza a hallgató állandó lakcímén együtt élő családtagok nevét.

Fogyatékosság, Betegség, Rokkantság esetén: (hallgató/családtag): Szakorvosi vélemény a betegségről amely tartalmazza a BNO kódot. (Aki esetlegesen nem találkozott volna még vele ezen a linken megnézheti, hogy mit is kell keresni)

Elvált szülő: A hivatalos válási dokumentum, ha tartalmazza a gyerektartás összegét akkor nem szükséges közjegyzői nyilatkozat. Ha az összeg nem szerepel a válási papírokban akkor közjegyzői nyilatkozat kell a pontos összegről!

Különélő, Egyedülálló szülő esetén: Közjegyzői nyilatkozat szükséges a havi támogatás összegéről, nem támogatás esetén pedig arról.

Félárva, Árva hallgató esetén: Az elhunyt hozzátartozó(k) halotti anyakönyvi kivonati valamint az árvasági ellátásról szóló dokumentum amit a nyugdíjfolyósító állít ki.

25.000 Ft alatti egy főre eső esetén: 25 000 forint alatti egy főre eső jövedelem esetén, amennyiben nem hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű a hallgató, környezettanulmány szükséges.

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet: A gyámhatóság határozat másolata a halmozottan hátrányos helyzet/hátrányos helyzet megállapításáról.

Nyugdíjas családtag esetén: NAV jövedelemigazolás mellé a nyugdíjas igazolvány (nyugdíjas törzslap) és egy 3 hónapnál nem régebbi, a nyugdíjfolyósító hivatalos igazolása (másolat) az adott évre folyósítandó ellátás összegéről.

Önfenntartó hallgató esetén: Önfenntartó hallgató esetén csak azokat a dokumentumokat szükséges csatolni, amelyek a hallgatóra vonatkoznak, az alábbi fenti dokumentumok kötelezőek:

  • 3 hónapnál nem régebbi közjegyző előtt tett nyilatkozat eredeti példánya, előző 3 havi jövedelem igazolása kimutatással (kivéve egyetemi juttatások),
  • albérleti szerződés másolata vagy igazolás a kollégiumi tartózkodásról vagy önálló ingatlanfenntartás igazolása 2 utolsó havi, hallgató nevére szóló közüzemi számlával,
  • hallgató eredeti NAV igazolása az előző adóévről,
  • hallgató lakcímkártyájának másolata.
  • Ezen túlmenően minden további dokumentumot szükséges csatolni, melyre a hallgató pontot kaphat.
  • önfenntartó hallgató esetén a távolság meghatározásakor azt a helyet kell venni, ahol életvitel-szerűen tartózkodik.

Őstermelő családtag esetén:

  • őstermelői igazolvány másolata,
  • valamint nyilatkozat a tevékenységről és átlagos havi jövedelemről,
  • valamint NAV igazolás (eredeti)

Munkanélküli eltartó: NAV jövedelemigazolás mellé szükséges 3 hónapnál nem régebbi eredeti, a Munkaügyi Központ vagy az önkormányzat által kiadott igazolás regisztrált munkanélküliségről, valamint az álláskeresési járadék összegéről. Amennyiben a családtag álláskeresési járadékra már nem jogosult, akkor szükséges eredeti önkormányzat/járási hivatal által kiállított igazolás a szociális ellátás havi összegéről, vagy arról, hogy igénylés nem történt.

Munkanélküli (egy háztartásban élő): NAV jövedelemigazolás mellé szükséges 3 hónapnál nem régebbi eredeti, a Munkaügyi Központ vagy az önkormányzat által kiadott igazolás regisztrált munkanélküliségről, valamint az álláskeresési járadék összegéről. Amennyiben a családtag álláskeresési járadékra már nem jogosult, akkor szükséges eredeti önkormányzat/járási hivatal által kiállított igazolás a szociális ellátás havi összegéről, vagy arról, hogy igénylés nem történt.

Nem regisztrált munkanélküli: NAV jövedelemigazolás mellé szükséges 3 hónapnál nem régebbi eredeti, a Munkaügyi Központ vagy az önkormányzat által kiadott igazolás a nem regisztrált munkanélküliségről.

Sikeres pályázást és eredményekben gazdag félévet kívánunk!

Üdvözlettel:

Diákjóléti Bizottság

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here